Tin tức

Agribank chi nhánh Trung tâm Sài Gòn thông báo bán đấu giá TSBĐ (đấu giá: 09h00 ngày 04/5/2018)

1.    Mô tả về tài sản:  Tài sản bán đấu giá là nhà và đất tại số 76/1 Tôn Thất […]

- 28/04/2018

Agribank chi nhánh Hà Nội thông báo bán đấu giá TSBĐ (đấu giá: 09h00 ngày 22/02/2018)

Mô tả về tài sản Toàn bộ quyền sử dụng thửa đất số 78 (2); tờ bản đồ số 22 […]

- 04/03/2018

Agribank Chi nhánh Tây Hồ thông báo bán đấu giá TSBĐ (đấu giá: 09h00 ngày 05/03/2018)

1.    Mô tả về tài sản:  Là tài sản thế chấp theo hồ sơ vay vốn của Công ty TNHH […]

- 04/03/2018

Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn thông báo bán đấu giá TSBĐ (đấu giá: ngày 05/03/2018)

1. Tài sản và giấy tờ bán đấu giá:  Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại thửa […]

- 04/03/2018