Tin tức

Tiền gửi trực tuyến qua Internet Banking

- 14/05/2018

Tiền gửi trực tuyến qua Internet Banking

1. Đối tượng khách hàng: cá nhân là người Việt Nam và người nước ngoài.
2. Tiện ích sản phẩm:
–    Chủ động thời gian giao dịch, tiết kiệm thời gian đi lại, giao dịch nhanh chóng, thuận tiện
–    Thao tác đơn giản, an toàn, bảo mật
–    Kỳ hạn đa dạng
–    Gửi và đóng tài khoản mọi lúc mọi nơi
–    Được thế chấp cầm cố Tiền gửi Trực tuyến để vay vốn tại Agribank và chứng minh tài chính
–    Giúp khách hàng quản lý nguồn tài chính mọi lúc, mọi nơi.
–    Đa dạng phương thức nhận lãi:
+   Lãi nhập gốc cuối kỳ
+   Lãi tự động chuyển vào tài khoản tiền gửi thanh toán (thẻ ATM) của Chủ tài khoản.
3. Đặc tính sản phẩm:
–    Kỳ hạn: theo tháng
–    Lãi suất hấp dẫn và cạnh tranh.
–    Loại tiền: VND
–    Số dư tối thiểu: 1.000.000 VND
–    Phương thức trả lãi: trả lãi cuối kỳ
–    Phương thức giao dịch: Khách hàng trực tiếp thực hiện giao dịch Tiền gửi Trực tuyến tại website: https://ibank.agribank.com.vn
–    Đóng tài khoản trước hạn: khách hàng được đóng tài khoản trước hạn.
4. Điều kiện: khách hàng có tài khoản thanh toán, đã đăng ký sử dụng dịch vụ Internet Banking và gói dịch vụ tài chính trên Internet Banking tại Agribank.
5. Hồ sơ đăng ký:
–    Khách hàng đăng ký dịch vụ Internet Banking và gói dịch vụ tài chính của Agribank tại quầy giao dịch.
–    Mở tài khoản Tiền gửi Trực tuyến: Khách hàng chủ động thực hiện bằng tên đăng nhập và mật khẩu đăng nhập tại website: https://ibank.agribank.com.vn

Chia sẻ bài viết: