Khách hàng cá nhân

Tài khoản cá nhân

Tiền gửi không kì hạn

Là sản phẩm tiền gửi không quy định thời gian gửi tiền và số dư tiền gửi, theo đó khách hàng có thể sử dụng số dư tài khoản để thực hiện các dịch vụ chuyển khoản, thanh toán và sử dụng các dịch vụ tiện ích gia tăng khác của Agribank.

Tiện ích:
–    Gửi rút tiền không giới hạn số lần gửi, rút tại bất kỳ thời điểm nào dưới nhiều hình thức; 
–    Sử dụng để thanh toán, chuyển khoản, thực hiện các giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt và tham gia nhiều dịch vụ tiện ích khác với mức phí hấp dẫn;
–    Bảo mật số dư tiền gửi;
–    Dịch vụ thông tin tài khoản qua Mobile Banking, Internet Banking. 
Đặc tính sản phẩm 
–    Kỳ hạn: không kỳ hạn.
–    Đồng tiền: VND, USD, EUR.
–    Gửi, rút: không hạn chế số lần giao dịch.
–    Lãi: Lãi suất không kỳ hạn theo biểu lãi suất hiện hành, được tính và nhập gốc vào ngày cuối tháng.
–    Phí: Miễn phí với trường hợp gửi, rút tại chi nhánh Agribank nơi khách hàng mở tài khoản. Phí dịch vụ khác theo biểu phí hiện hành của Agribank.
Hồ sơ đăng ký:
–    CMTND/ Thẻ căn cước/  Hộ chiếu còn hiệu lực;
–    Giấy đăng ký thông tin khách hàng, mở tài khoản và sử dụng dịch vụ.
Mọi chi tiết của sản phẩm xin liên hệ: Agribank Chi nhánh TP Hồ Chí Minh – (028) 38222752 / 38295734

Chia sẻ bài viết: