Khách hàng cá nhân

Sản phẩm dịch vụ khác

Dịch vụ ngân quỹ và quản lý tiền tệ

Nhóm sản phẩm “dịch vụ ngân quỹ và tiền tệ” của Agribank bao gồm 13 sản phẩm, trong đó phần lớn được cung cấp cho quý khách hàng là cá nhân.

1.    DỊCH VỤ THU ĐỔI TIỀN
Các loại tiền do Agribank phát hành đang lưu hành hợp pháp nhưng bị rách nát, hư hỏng hay biến dạng do quá trình lưu thông hoặc bảo quản.

 
2.    KIỂM ĐỊNH TIỀN THẬT, GIẢ

Agribank cung cấp dịch vụ kiểm định tiền thật, giả với số lượng lớn khi khách hàng cá nhân, tổ chức kinh tế có yêu cầu.

 
3.    DỊCH VỤ THU CHI TIỀN MẶT TẠI ĐƠN VỊ

Là dịch vụ theo đó Agribank thực hiện dịch vụ thu chi tiền mặt tại địa điểm ngoài trụ sở chi nhánh, phòng giao dịch của Agribank theo yêu cầu của khách hàng.

 
4.    DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN TIỀN MẶT

Cung cấp dịch vụ vận chuyển tiền mặt khi khách hàng có nhu cầu bằng phương tiện chuyên dụng của Agribank

 
5.    CHO THUÊ NGĂN TỦ, KÉT SẮT

Với dịch vụ này, quý khách hàng có thể thuê ngăn tủ két sắt tại Agribank 

 
6.    GỬI TIỀN VÀO KHO QUA ĐÊM

Quý khách hàng gửi tiền vào kho qua đêm theo các phương thức có kiểm đếm số lượng tiền thực tế, theo túi niêm phong có kiểm đếm, theo túi niêm phong không kiểm đếm.

 
7.    BẢO QUẢN TÀI SẢN QUÝ HIẾM

Với dịch vụ này, quý khách hàng có thể gửi tài sản quý hiếm vào kho của Agribank; tài sản của quý khách hàng được bảo quản trong hộp riêng, khách hàng tự khóa và niêm phong.

 
8.    GIỮ HỘ GIẤY TỜ CÓ GIÁ
Quý khách vui lòng xem thêm chi tiết về giấy tờ có giá. 
 
9.    ĐỔI SÉC DU LỊCH LẤY TIỀN

Là dịch vụ Agribank làm đại lý thanh toán séc du lịch cho các ngân hàng đại lý. Trong trường hợp séc du lịch không đủ điều kiện để thanh toán ngay, Agribank sẽ chấp nhận nhờ thu, quý khách hàng điền vào Giấy yêu cầu hoặc Giấy nhờ thu của Agribank. Biểu phí áp dụng theo Biểu phí hiện hành của Agribank, quý khách vui lòng xem chi tiết tại đây.

 
10.    ĐỔI NGOẠI TỆ LẤY SÉC DU LỊCH

Là dịch vụ Agribank thực hiện đối (cung cấp) séc du lịch cho khách hàng cá nhân lấy ngoại tệ.

 
11.    QUẢN LÝ TÀI KHOẢN TẬP TRUNG

Là dịch vụ theo đó Agribank mở tài khoản chuyên thu tập trung tại một chi nhánh nhằm phục vụ cho các khách hàng có mạng lưới đại lý, chi nhánh phân phối rộng. 

 
12.    CHI TRẢ LƯƠNG VÀO TÀI KHOẢN CÁ NHÂN THEO DANH SÁCH, DỊCH VỤ CHI HỘ

Là dịch vụ theo đó Agribank thực hiện chi trả tiền mặt hoặc vào tài khoản của người hưởng lương hoặc người thụ hưởng khác theo danh dách mà chủ tài khoản yêu cầu.  

 
13.    NGÂN HÀNG PHỤC VỤ DỰ ÁN ODA

Là dịch vụ theo đó chi nhánh Agribank được Ngân hàng Nhà nước chỉ định làm ngân hàng phục vụ các dự án ODA.
Nội dung dịch vụ bao gồm mở tài khoản, giải ngân dự án, sao kê và cung cấp thông tin tài khoản cho các nhà tài trợ, cơ quan quản lý; ký đơn xin rút vốn và các dịch vụ khác liên quan đến việc rút vốn của người vay.
Thực hiện theo các hiệp định vay vốn và quy định của người cho vay (tổ chức tài chính quốc tế WB, ADB, JBIC vv)

Chia sẻ bài viết: