Khách hàng cá nhân

Dịch vụ kiều hối

Dịch vụ chuyển và nhận tiền kiều hối qua Lithuania Post

Lithuania Post được biết đến là Bưu điện quốc gia lớn nhất tại Lithuania với 870 điểm giao dịch gồm 735 chi nhánh và 135 điểm cung cấp dịch vụ bưu điện di động trên toàn quốc gia.

Tiện ích:

Với chi phí giao dịch thấp, thủ tục nhanh chóng, an toàn, thuận tiện, dịch vụ chuyển và nhận tiền kiều hối qua Lithuania Post cho phép khách hàng nhận tiền vào tài khoản mở tại Agribank và chuyển tiền đi vào tài khoản mở tại Lithuania Post và tất cả các ngân hàng và bưu điện tại các quốc gia khu vực thanh toán đồng tiền chung Châu Âu (SEPA).

Hồ sơ yêu cầu: 

– Đối với dịch vụ chuyển tiền đi: khách hàng cung cấp Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu/ Giấy chứng minh Quân đội nhân dân Việt Nam/ Thẻ căn cước công dân còn hiệu lực; Bộ hồ sơ chứng minh mục đích chuyển tiền, Số TK (IBAN) người nhận, thông tin ngân hàng/bưu điện nhận tiền.
– Đối với dịch vụ nhận tiền kiều hối: 
+ Thông tin chuyển tiền do người gửi tiền cung cấp.
 + Khoản tiền kiều hối sẽ tự động chuyển vào tài khoản cho khách hàng mở tại Agribank. Trường hợp tài khoản khách hàng nhận tiền là tài khoản VNĐ, số tiền sẽ tự động quy đổi theo tỷ giá niêm yết của Agribank tại thời điểm thực hiện việc quy đổi.

Hình thức: chuyển và nhận tiền vào tài khoản

Loại tiền chuyển: EUR

Loại tiền nhận: EUR hoặc VNĐ
 
Mọi thắc mắc  xin liên hệ:  Agribank Chi nhánh TP Hồ Chí Minh – (028) 38222752 / 38295734
Chia sẻ bài viết: