Khách hàng cá nhân

Dịch vụ kiều hối

Chuyển và nhận tiền kiều hối qua các ngân hàng khác về Agribank bằng tài khoản hoặc CMND/thẻ căn cước

Tiện ích:

Khách hàng có thể đến hơn 1000 ngân hàng tại 180 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới để thực hiện việc chuyển tiền về Việt Nam qua Agribank. Thời gian chuyển tiền: từ 1 – 2 ngày làm việc. Người nhận có thể nhận tiền qua Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu/ Giấy chứng minh Quân đội nhân dân Việt Nam/ Thẻ căn cước công dân hoặc qua tài khoản của mình mở tại Agribank.

Loại tiền chuyển: USD hoặc các loại ngoại tệ của nước gửi.
Loại tiền nhận: 

– Khách hàng nhận tiền mặt tại quầy có thể lựa chọn: USD, EUR … hoặc VND
– Khách hàng nhận tiền qua tài khoản có thể lựa chọn: USD, EUR, JPY, GBP, CHF, AUD, SGD, HKD, CAD, THB, NZD …. hoặc VND

Thủ tục (để nhận tiền): Ngay khi nhận được tiền từ ngân hàng nước ngoài chuyển đến, Agribank HCM sẽ chuyển tiền vào Tài khoản của Khách hàng tại Agribank HCM hoặc thông báo cho người nhận để tới nhận tiền (đối với chuyển tiền qua CMND/Thẻ căn cước).
– Khách hàng đến Agribank HCM mang theo:
+ Chứng minh nhân dân, Chứng minh thư quân đội nhân dân, thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu
+ Giấy báo lĩnh tiền (nếu có)
***
THÔNG TIN CẦN THIẾT KHÁCH HÀNG PHẢI CUNG CẤP KHI CHUYỂN TIỀN VỀ AGRIBANK  CHI NHÁNH THEO HÌNH THỨC TÀI KHOẢN HOẶC CMND

Đối với chuyển tiền qua Tài Khoản: Cung cấp chính xác thông tin sau
– Ngân hàng người nhận (Ben. Bank): VietNam Bank For Agriculture And Rural Development Ho Chi Minh City Branch- Mã SWIFT của Agribank HCM (Agribank SWIFT CODE): VBAAVNVX801. Địa chỉ (Address): 2A Pho Duc Chinh, Nguyen Thai Binh Ward, District 1, Ho Chi Minh City
– Họ và tên người nhận (Ben. Name):
– Số Tài khoản tiền gửi thanh toán hoặc Số tài khoản tiết kiệm Tích luỹ kiều hối của người nhận (Ben. A/C No.):
* Đối với chuyển tiền qua CMND:
– Ngân hàng người nhận (Ben. Bank): VietNam Bank For Agriculture And Rural Development Ho Chi Minh City Branch- Mã SWIFT của Agribank HCM (Agribank SWIFT CODE): VBAAVNVX801. Địa chỉ (Address): 2A Pho Duc Chinh, Nguyen Thai Binh Ward, District 1, Ho Chi Minh City
– Họ và tên người nhận (Ben. Name):
– Địa chỉ người nhận (Ben. Address):           Số điện thoại người nhận nếu có (Ben. Tel. No.):
– Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước người nhận (Ben. ID Card No.):
– Ngày cấp, nơi cấp (Date and place of issue):

Chia sẻ bài viết: