Khách hàng cá nhân

Cho vay cá nhân

Cho vay hỗ trợ du học

Quý khách hàng cá nhân hoặc quý khách hàng hộ gia đình là thân nhân du học sinh có thể sử dụng sản phẩm tín dụng “cho vay hỗ trợ du học” của Agribank để chi phí cho sinh hoạt và học phí tại nước ngoài.
Đặc tính của sản phẩm

–    Loại tiền vay: VND, ngoại tệ.
–    Thời gian cho vay: ngắn, trung, dài hạn.
–    Mức cho vay: thỏa thuận, không quá 85% chi phí
–    Lãi suất: cố định và thả nổi.
–    Bảo đảm tiền vay: có/không có đảm bảo bằng tài sản; bảo lãnh của bên thứ ba.
–    Giải ngân: một lần hoặc nhiều lần.
–    Trả nợ gốc và lãi vốn vay: Trả nợ gốc một lần hoặc nhiều lần, trả nợ lãi hàng tháng hoặc định kỳ theo thỏa thuận . 

Kênh phân phối
Quý khách hàng có thể lựa chọn kênh phân phối trực tiếp tại mọi chi nhánh/phòng giao dịch, hoặc dịch vụ ngân hàng trực tuyến (E-banking) của chúng tôi.
Công nghệ
Agribank sử dụng hệ thống IPCAS tự động theo dõi thông tin khách hàng và tài khoản, chữ ký, ảnh, tính toán số tiền lãi đến thời điểm quý khách rút tiền và đóng tài khoản; theo dõi biến động, đảm bảo độ chính xác và an toàn cao nhất.

Liên hệ: Agribank Chi nhánh TP Hồ Chí Minh – (028) 38222752 / 38295734

Chia sẻ bài viết: