Khách hàng cá nhân

Sản phẩm dịch vụ khác

Bảo hiểm cho chủ thẻ quốc tế

Agribank cung cấp sản phẩm “bảo hiểm cho chủ thẻ quốc tế” cho quý khách hàng cá nhân là chủ thẻ quốc tế (thẻ ghi nợ quốc tế hạng chuẩn, hạng vàng, thẻ tín dụng quốc tế hạng chuẩn, hạng vàng và hàng bạch kim) do Agribank phát hành. Agribank đóng phí bảo hiểm theo các điều khoản và điều kiện của Quy tắc bảo hiểm đối với quý khách hàng chủ thẻ quốc tế.
Thông tin chi tiết
 
Đơn vị cung cấp bảo hiểm: Công ty cổ phần bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Việt Nam (ABIC)
 
Phạm vi bảo hiểm: Tai nạn xảy ra đối với người được bảo hiểm trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam
 
Quyền lợi người được bảo hiểm: Ngoài số tiền được bảo hiểm thì đối với chủ thẻ hạng Bạch Kim được cung cấp thêm dịch vụ tư vấn và hỗ trợ khi đi ra ngoài lãnh thổ Việt Nam như dịch vụ hỗ trợ chuyến đi, dịch vụ cứu trợ y tế.
 
Số tiền bảo hiểm: Đối với chủ thẻ ghi nợ quốc tế, tín dụng quốc tế hạng Chuẩn, hạng Vàng tối đa là 15.000.000 VNĐ ; Hạng Bạch Kim là 5.000 USD đối với chủ thẻ chính, 3.000 USD đối với chủ thẻ phụ.
 
Phí bảo hiểm: Đối với chủ thẻ quốc tế hạng Chuẩn, hạng Vàng phí bảo hiểm là 30.000VNĐ/hai năm/một thẻ. Đối với chủ thẻ tín dụng quốc tế hạng Bạch Kim: chủ thẻ chính 250.000VNĐ/hai năm/một thẻ, chủ thẻ phụ : 150.000 VNĐ/hai năm/một thẻ
 
Thời hạn bảo hiểm: 24 tháng kể từ ngày thẻ quốc tế được kích hoạt trên hệ thống.
Chia sẻ bài viết: