Khách hàng cá nhân

Sản phẩm dịch vụ khác

Bảo hiểm bảo an tín dụng

Bảo an tín dụng là sản phẩm liên kết đầu tiên của Công ty Cổ phần bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC) phân phối qua hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp (Agribank) tạo nên tiện ích cho Người vay khi sử dụng trọn gói dịch vụ Ngân hàng – Bảo hiểm. Sản phẩm bảo an tín dụng bảo vệ tính mạng, sức khoẻ của Người vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.Trường hợp Người vay vốn được bảo hiểm không may gặp rủi ro ảnh hưởng đến sức khoẻ và khả năng hoàn trả vốn vay, Công ty Cổ phần bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (Abic) sẽ thay mặt Người vay trả cho Agribank số tiền tương ứng Dư nợ khoản vay, phần chênh lệch giữa số tiền chi trả và Dư nợ khoản vay (nếu có) sẽ được trả cho Người thụ hưởng còn lại.
 
Đối tượng khách hàng:
–     Có độ tuổi từ đủ 18 đến 65 tuổi vào ngày phát sinh hiệu lực của Hợp đồng bảo hiểm và không quá 66 tuổi vào ngày kết thúc của Hợp đồng bảo hiểm.
–     Được Agribank chấp thuận cho vay hoặc là người đại diện cho tổ chức được Agribank chấp thuận cho vay.
–     Không bị thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên.
 
Phạm vi địa lý: Người được bảo hiểm được bảo vệ trên phạm vi toàn thế giới.
 
Phạm vi bảo hiểm, quyền lợi được bảo hiểm:
a.   Tử vong, thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn: Chi trả toàn bộ Số tiền bảo hiểm. 
b.   Tử vong, tàn tật toàn bộ vĩnh viễn do bệnh tật:
 –    Chi trả  20% Số tiền bảo hiểm trong các trường hợp:
        + Các bệnh lý (*) đã được điều trị trong vòng 02 năm trước ngày tham gia bảo hiểm. 
        + Các bệnh lý khác (không bao gồm ung thư, tai biến mạch máu não/đột quỵ) mà tại thời điểm tham gia bảo hiểm đang trong thời gian điều trị.
–    Chi trả 50% Số tiền bảo hiểm trong trường hợp không điều trị các bệnh lý (**) trong vòng 2 năm trước ngày tham gia bảo hiểm. 
–    Chi trả 100% số tiền bảo hiểm đối với các bênh lý còn lại và bảo hiểm tái tục. 
c.   Thương tật bộ phận vĩnh viễn từ 21% trở lên: Chi trả căn cứ vào Tỷ lệ trả tiền bảo hiểm quy định cho thương tật bộ phận vĩnh viễn và Số tiến bảo hiểm. 
d.  Trợ cấp nằm viện do tai nạn thuộc phạm vi BH: Chi trả từ 50.000đ đến 200.000đ/ngày nằm viện với số ngày nằm viện tối đa 30 ngày hoặc 60 ngày tuỳ thuộc vào Số tiền bảo hiểm và Tỷ lệ thương tật vĩnh viễn.
e.   Bảo hiểm lãi tiền vay: Chi trả căn cứ vào Dư nợ gốc còn lại, Lãi suất cho vay và Thời gian tính lãi.
f.   Trợ cấp mai táng phí:1.000.000 đồng/người.
(*) Các bệnh lý bao gồm: Suy tim; Viêm tắc động mạch đã có biến chứng hoại tử; Tâm phế mạn; Xơ gan; Suy chức năng gan; Suy thận; Suy tụy; Cắt bỏ tuyến giáp; Suy tủy; Tiểu đường typ 1; Tiểu đường typ 2; Bệnh phổi phế quản tắc nghẽn mãn tính; Suy hô hấp mãn tính; Lao phổi tái phát; Thiếu máu huyết tán.
(**) Gồm Ung thư và các bệnh lý ở mục (*)

 

Số tiền bảo hiểm
–    Là số tiền được ABIC chấp thuận bảo hiểm. Số tiền bảo hiểm không vượt quá số tiền vay ban đầu được Agribank cho Bên mua bảo hiểm vay và là giới hạn trách nhiệm tối đa của ABIC khi xảy ra sự kiện bảo hiểm. 
–    Số tiền bảo hiểm tối đa lên đến 200 triệu đồng.
Chia sẻ bài viết: