Khách hàng doanh nghiệp

Sản phẩm dịch vụ khác

SMS Banking

Đây là dịch vụ tự động gửi tin nhắn thông báo nội dung biến động (số tiền tăng, giảm, nguyên nhân) trên tài khoản của khách hàng vào điện thoại của khách hàng ngay khi tài khoản biến động. Dịch vụ giúp quý khách hàng doanh nghiệp quản lý tài khoản của mình 24/24
Tiện ích
–    Quý khách hàng được thông báo qua tin nhắn gửi về điện thoại di động ngay khi tài khoản gửi tại Agribank biến động tăng hoặc giảm;
–    Quý khách hàng có thể sử dụng phần mềm SMS Banking để thay thế cho thao tác soạn nhắn tin, tiết kiệm thời gian, tiết kiệm chi phí.

Đầu số sử dụng dịch vụ:    8149

Phí áp dụng thu của khách hàng
–    Ngân hàng tự động thu phí sử dụng hàng tháng là 15.000VNĐ. Sơ tiền thu cố định, không phụ thuộc vào số lượng tin nhắn phát sinh trong tháng của quý khách hàng.
 
Đăng ký sử dụng
–    Đăng ký sử dụng dịch vụ lần đầu là bắt buộc. Để sử dụng dịch vụ vấn tin số dư, quý khách hàng đến chi nhánh, phòng giao dịch của Agribank nơi mở tài khoản để thực hiện đăng ký sử dụng dịch vụ MobileBanking.

–    Việc đăng ký chỉ thực hiện 1 lần, trường hợp quý khách hàng thay đổi thông tin số điện thoại hoặc số tài khoản sử dụng dịch vụ MobileBanking thì phải đến Agribank để thực hiện đăng ký lại.

–    Quý khách hàng đã đăng ký lần đầu thì không phải thực hiện bước này    

 Phạm vi sử dụng: Trong nước
Chia sẻ bài viết: