Khách hàng doanh nghiệp

Ngân hàng điện tử

Nộp Thuế Điện Tử trên Internet Banking

Dịch vụ Nộp thuế điện tử
Là sản phẩm của sự phối hợp giữa Agribank và Tổng Cục thuế, cho phép khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp thực hiện nộp thuế qua cổng thông tin của Tổng Cục thuế tại địa chỉ http://kekhaithue.gdt.gov.vn
Tính năng: 
– Đăng ký sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử;
– Lập và gửi giấy nộp tiền có hỗ trợ cung cấp thông tin số thuế phải nộp;
– Tra cứu chứng từ/ thông báo;
– Cập nhật thông tin người nộp thuế.
Lợi ích: 
– Quý khách hàng đến các điểm giao dịch của Agribank nơi khách hàng mở tài khoản tiền gửi thanh toán để thực hiện đăng ký tài khoản sử dụng nộp thuế điện tử 01 lần duy nhất.
– Quý khách hàng không phải tới trụ sở của Agribank, Kho bạc Nhà nước, Cục thuế, Chi Cục thuế để thực hiện nộp các khoản thuế, lệ phí và các khoản thu khác vào ngân sách Nhà nước.
– Tiết kiệm thời gian giao dịch của quý khách hàng, được xác nhận kết quả giao dịch tức thời trong vòng 2 giây.
– Nộp thuế 24/7, kể cả ngày nghỉ/ ngày lễ tại bất cứ đâu có kết nối Internet.
– Đảm bảo giao dịch an toàn, chính xác.
– Có thể tra cứu nghĩa vụ thuế của mình thông qua cổng thông tin của cơ quan Thuế bằng địa chỉ ID và mã khóa của quý khách hàng. 
Hướng dẫn và mẫu biểu: 
 
Agribank TSC
Chia sẻ bài viết: