Khách hàng doanh nghiệp

Mở tài khoản

Mở tài khoản doanh nghiệp

  1. Đối tượng:

– Doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Công ty nước ngoài, Văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam, Công ty TNHH, Công ty cổ phần.

– Các tổ chức chính trị xã hội, nghề nghiệp: trường học, trường dạy nghề, viện, bệnh viện…; các tổ chức phi chính phủ, các đoàn thể…

  1. Hồ sơ mở tài khoản:

– Giấy đăng ký mở tài khoản do chủ tài khoản ký và đóng dấu, lập theo mẫu in sẵn của Agribank TPHCM. Mẫu này có sẵn tại các phòng kế toán thuộc chi nhánh Agribank TPHCM. 

– Bản sao có công chứng quyết định bổ nhiệm chủ tài khoản và kế toán trưởng (nếu có) của cấp có thẩm quyền.

– Bản sao quyết định thành lập doanh nghiệp (có công chứng) hoặc giấy phép kinh doanh do cấp có thẩm quyền cấp.

– Mẫu dấu chữ ký để giao dịch với Agribank TPHCM nơi mở tài khoản được ký cùng trang trên giấy đăng ký mở tài khoản gồm:

+ Chữ ký chủ tài khoản và những người được uỷ quyền ký thay chủ tài khoản trên các giấy tờ thanh toán giao dịch với Agribank TPHCM (Chữ ký thứ nhất)

+ Chữ ký của kế toán trưởng và những người được uỷ quyền ký thay kế toán trưởng (Chữ ký thứ hai)

+ Mẫu dấu của đơn vị

Khi có sự thay đổi chữ ký của những người được quyền ký trên các giấy tờ thanh toán giao dịch với Agribank TPHCM hoặc khi thay đổi mẫu dấu chủ tài khoản phải gửi cho Agribank TPHCM bản đăng ký mẫu chữ ký hay mẫu dấu mới thay thế mẫu dấu đã đăng ký trước đó và phải ghi rõ ngày bắt đầu có giá trị thay thế mẫu cũ.

Khi nhận được giấy đăng ký mở tài khoản của bạn, Agribank TPHCM sẽ giải quyết việc mở tài khoản cho quý khách ngay trong ngày làm việc. Sau khi đã chấp nhận việc mở tài khoản chúng tôi thông báo cho quý khách biết số hiệu tài khoản, ngày bắt đầu hoạt động của tài khoản.

  1. Lệ phí:

– Phí mở tài khoản: Miến phí

– Số dư ban đầu khi mở tài khoản:

+ Tài khoản VNĐ: 1.000.000 VNĐ

+ Tài khoản ngoại tệ: 200 USD

  1. Sử dụng tài khoản:

Các tổ chức có thể sử dụng tài khoản để ký gửi, rút tiền mặt, chuyển khoản, thực hiện thanh toán trong nước và quốc tế, nhận các khoản thanh toán hợp pháp trong nước và quốc tế. Các tổ chức cũng có thể ủy quyền cho AGRIBANK quản lý, chi trả một số khoản chi phí thường xuyên như điện, nước, điện thoại, thực hiện chi trả lương cho CBCNV, các khoản chi thanh toán hàng hóa, dịch vụ khác

– Thư bảo lãnh dự thầu

– Thư bảo lãnh thực hiện hợp đồng

– Thư bảo lãnh bảo hành

– Thư bảo lãnh thanh toán thuế

  1. Tiền gửi của các đồng tài khoản

Là tài khoản có ít nhất 2 người trở lên cùng đứng tên mở tài khoản (Cá nhân hoặc đại diện của tổ chức).

– Thủ tục:

+ Giấy đề nghị mở tài khoản đồng sở hữu  
+ Văn bản thoả thuận (hợp đồng) quản lý và sử dụng tài khoản đồng sở hữu.
+ Các giấy tờ khác như phần mở tài khoản cá nhân & tổ chức trên đây.

* Lợi ích của Đồng chủ tài khoản:

– Các đồng chủ tài khoản được hưởng các lợi ích có liên quan đến tiền gửi thanh toán như trường hợp mở tài khoản cá nhân và tài khoản tổ chức trên đây.

– Đồng chủ tài khoản giúp tăng cường giám sát các khoản thanh toán của tài khoản. Hình thức này thích hợp cho Ban Quản lý các dự án, Văn phòng đại diện, các tổ chức đang trong quá trình thành lập…

  1. Hướng dẫn sử dụng tài khoản ngoại tệ:

  –  Phần thu: Người cư trú là tổ chức có tài khoản tiền gửi ngoại tệ được thu ngoại tệ vào tài khoản từ các nguồn sau đây:

+ Thu chuyển khoản từ nước ngoài vào.

+ Thu chuyển khoản ở trong nước đối với các khoản được phép thu.

+ Thu chuyển khoản ở trong nước từ việc phát hành giấy tờ có giá bằng ngoại tệ, các khoản thu lãi từ việc đầu tư vào các giấy tờ có giá bằng ngoại tệ.

+ Thu chuyển khoản ở trong nước từ việc mua ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối.

+ Thu ngoại tệ tiền mặt nộp vào (đối với người cư trú là các tổ chức được ngân hàng Nhà nước cho phép thu ngoại tệ tiền mặt khi xuất khẩu hàng hoá dịch vụ).

+ Thu ngoại tệ tiền mặt mang từ nước ngoài nộp vào (có xác nhận của Hải quan cửa khẩu)

+ Các nguồn thu ngoại tệ khác dưới hình thức chuyển khoản hoặc nộp ngoại tệ tiền mặt khi được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho phép.

  –  Phần chi: Người cư trú là tổ chức có tài khoản tiền gửi ngoại tệ được chi ngoại tệ từ tài khoản vào các mục đích sau:

+ Chi thanh toán tiền nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ cho nước ngoài (kể cả chi phí phát sinh liên quan đến xuất nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ)

+ Chi thanh toán tiền hàng hoá và dịch vụ cho các tổ chức và cá nhân trong nước được phép thu ngoại tệ.

+ Chi trả nợ gốc, lãi, phí và các chi phí phát sinh khác của các khoản vay bằng ngoại tệ của Ngân hàng trong nước và vay nước ngoài theo các quy định hiện hành.

+ Bán ngoại tệ cho các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối

+ Đầu tư các loại giấy tờ có giá được phát hành bằng ngoại tệ và các loại chứng khoán được pháp luật cho phép; chi thanh toán tiền gốc, lãi các loại giấy tờ có giá và các loại chứng khoán bằng ngoại tệ.

+ Chuyển đổi ra các công cụ thanh toán khác bằng ngoại tệ như: Séc, Thẻ thanh toán và các công cụ thanh toán khác; hoặc chuyển đổi ra các loại ngoại tệ khác theo qui định của ngân hàng được phép hoạt động kinh doanh ngoại hối.

+  Góp vốn thực hiện dự án đầu tư theo qui định của pháp luật về đầu tư nước ngoài tại ViệtNam.

+ Chuyển ngoại tệ ra nước ngoài (của nhà đầu tư nước ngoài) theo các qui định của luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và các qui định khác có liên quan.

+  Rút ngoại tệ tiền mặt, chuyển khoản chi cho cá nhân làm việc cho tổ chức khi được cử ra nước ngoài và chi trả lương, thưởng và phụ cấp khác cho người không cư trú và người cư trú là người nước ngoài làm việc cho tổ chức đó.

  1. Phần biểu phí, lãi suất

Biểu phí: Theo Biểu phí hiện hành của Agribank CN TPHCM

Lãi suất: Tài khoản VND

Tài khoản ngoại tệ

Mọi chi tiết Quý Khách hàng vui lòng liên hệ:

Agribank Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh

 Điện thoại: (028) 38222752 / 38295734

Website: www.agribankhcm.com.vn

Chia sẻ bài viết: