Khách hàng doanh nghiệp

Dịch vụ thanh toán quốc tế

Dịch vụ nhờ thu nhập khẩu

Với dịch vụ Nhờ thu nhập khẩu, Agribank giúp quý khách hàng là doanh nghiệp có chức năng nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ trong việc nhận, kiểm tra, thông báo bộ chứng từ với điều kiện đi kèm và thực hiện các lệnh thanh toán của quý khách hàng.

Thông tin chi tiết

–    Khách hàng có thể lựa chọn các hình thức thanh toán và giao chứng từ nhờ thu sau:
     +    Nhờ thu trả ngay (Documents against payment, D/P)
     +    Nhờ thu trả chậm (Documents against acceptance, D/A)
     +    Nhờ thu kèm điều kiện đặc biệt khác (Documents on other terms and conditions, D/OT) 

Tiện ích 

–    Chi phí thấp hơn so với phương thức thanh toán L/C.
–    Quý khách hàng được đáp ứng đầy đủ ngoại tệ để thanh toán.
–    Agribank lựa chọn ngân hàng nước ngoài trong việc tiếp nhận, xử lý và chuyển tiếp chứng từ nhanh chóng và an toàn; 
–    Agribank tư vấn về thị trường ngoại hối và dịch vụ khác liên quan đến hàng hóa nhập khẩu.. 

Hồ sơ/Thủ tục

–    Quý khách hàng chuyển đủ tiền thanh toán vào Tài khoản tại ngân hàng để nhận bộ chứng từ giao hàng đối với hình thức nhờ thu D/P.
–    Quý khách hàng cam kết trả tiền bằng văn bản theo giấy báo nhờ thu hàng nhập (theo mẫu) hoặc ký chấp nhận thanh toán hối phiếu vào ngày đáo hạn để nhận bộ chứng từ giao hàng đối với hình thức nhờ thu D/A.

Biểu phí

Áp dụng theo biểu phí hiện hành của Agribank. 

Kênh phân phối

Quý khách hàng trực tiếp sử dụng dịch vụ tại mọi chi nhánh/phòng giao dịch của Agribank.  

Công nghệ

Agribank sử dụng hệ thống xử lý và hạch toán tự động.

Mọi chi tiết Quý Khách hàng vui lòng liên hệ:

Agribank Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh

 Điện thoại: (028) 38222752 / 38295734

Website: www.agribankhcm.com.vn

Chia sẻ bài viết: