Khách hàng doanh nghiệp

Dịch vụ thanh toán quốc tế

Dịch vụ nhờ thu chứng từ hàng xuất khẩu

Với dịch vụ Nhờ thu chứng từ xuất khẩu của Agribank, quý khách hàng là doanh nghiệp có chức năng xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ có thể đề nghị Agribank đứng ra thu tiền hộ.

Thông tin chi tiết

–     Quý khách hàng xuất trình bộ chứng từ tại Agribank và đề nghị ngân hàng gửi chứng từ nhờ thu.

–     Agribank chuyển bộ chứng từ đến ngân hàng của người nhập khẩu và thu tiền cho quý khách hàng.

–  Khách hàng có thể lựa chọn các hình thức thanh toán và giao chứng từ nhờ thu sau:
   +    Nhờ thu trả ngay (Documents against payment, D/P)
   +    Nhờ thu trả chậm (Documents against acceptance, D/A)
   +    Nhờ thu kèm điều kiện đặc biệt khác (Documents on other terms and conditions, D/OT) 

Tiện ích 

–    Quý khách hàng được hỗ trợ kiểm tra bộ chứng từ và tư vấn miễn phí nhằm đảm bảo an toàn thanh toán.
–    Chi phí thấp hơn so với phương thức thanh toán L/C.
–    Quý khách hàng có thể chiết khấu bộ chứng từ nhờ thu với mức chiết khấu cao ngay sau khi hoàn thành nghĩa vụ giao hàng.
–    Agribank hỗ trợ tư vấn lựa chọn ngân hàng nhờ thu uy tín, đảm bảo tối đa khả năng thanh toán và tư vấn về thị trường ngoại hối và các dịch vụ khác liên quan đến hàng hóa xuất khẩu.
–    Agribank đóng vai trò là Bên thứ 3 tin cậy để đảm bảo doanh nghiệp giữ được quyền kiểm soát đối với hàng hóa. 

Hồ sơ/Thủ tục

–    Giấy yêu cầu gửi chứng từ nhờ thu (theo mẫu của Agribank).
–    Bản sao Hợp đồng ngoại thương hoặc các giấy tờ có giá trị tương đương hợp đồng.
–    Bộ chứng từ nhờ thu xuất khẩu (bản gốc);Giấy phép xuất khẩu (nếu có).  

Ưu đãi đặc biệt

Khi sử dụng dịch vụ Nhờ thu chứng từ hàng xuất khẩu của Agribank, quý khách hàng có thêm lựa chọn sản phẩm cho vay ưu đãi xuất nhập khẩu và các ưu đãi khác của Agribank.

Biểu phí

Áp dụng theo biểu phí hiện hành của Agribank. 

Kênh phân phối

Quý khách hàng trực tiếp sử dụng dịch vụ tại mọi chi nhánh/phòng giao dịch của Agribank.  

Công nghệ

Agribank sử dụng hệ thống xử lý và hạch toán tự động.

Mọi chi tiết Quý Khách hàng vui lòng liên hệ:

Agribank Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh

 Điện thoại: (028) 38222752 / 38295734

Website: www.agribankhcm.com.vn

Chia sẻ bài viết: