Khách hàng doanh nghiệp

Dịch vụ thanh toán quốc tế

Dịch vụ nhận tiền chuyển đến

Đây là dịch vụ Agribank nhận và ghi Có các khoản tiền đầu tư, thanh toán hàng hóa dịch vụ xuất nhập khẩu, vay nợ… đối với tài khoản của quý khách hàng doanh nghiệp hoặc tổ chức kinh tế

Thông tin chi tiết 

Tiện ích

–    Agribank có hơn 1000 Ngân hàng đại lý trên khắp toàn cầu, đảm bảo cho quý khách hàng nhận tiền nhanh chóng, an toàn, chính xác, thủ tục đơn giản.
–    Quý khách hàng có tài khoản hoặc chưa mở tài khoản tại Agribank vẫn có thể nhận được tiền.
–    Quý khách hàng có thể nhận bằng ngoại tệ hoặc bán lại cho Agribank với tỷ giá thỏa thuận nhưng không vượt quá giới hạn trần của Ngân hàng Nhà nước.
–    Quý khách hàng có thể dùng để thanh toán tiền vay đến hạn tại Agribank, hoặc yêu cầu chuyển tiếp thanh toán hàng hóa, dịch vụ xuất nhập khẩu… 

Thủ tục

–    Quý khách hàng (Người hưởng) xuất trình đầy đủ chứng từ liên quan đến giao dịch chuyển tiền theo Giấy báo lĩnh tiền (nếu có).

Biểu phí

Áp dụng theo biểu phí hiện hành của Agribank. 

Kênh phân phối

Quý khách hàng trực tiếp sử dụng dịch vụ tại mọi chi nhánh/phòng giao dịch của Agribank.  

Công nghệ

Agribank sử dụng hệ thống xử lý và hạch toán tự động.

Mọi chi tiết Quý Khách hàng vui lòng liên hệ:

Agribank Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh

 Điện thoại: (028) 38222752 / 38295734

Website: www.agribankhcm.com.vn

Chia sẻ bài viết: