Khách hàng doanh nghiệp

Dịch vụ thanh toán quốc tế

Dịch vụ chuyển tiền đi thanh toán với nước ngoài

Đây là phương thức thanh toán theo đó sẽ thực hiện theo lệnh của quý khách hàng (người yêu cầu chuyển tiền), chuyển tiền cho đối tác nước ngoài thanh toán tiền hàng hóa xuất nhập khẩu, đầu tư, tiền vay, phí dịch vụ… trên cơ sở quý khách hàng xuất trình bộ chứng từ phù hợp.

Tiện ích  
–    Chuyển tiền nhanh chóng, chính xác qua hệ thống SWIFT.
–    Quý khách hàng có thể yêu cầu chuyển bất kỳ loại ngoại tệ nào.
–    Quý khách hàng được tư vấn lựa chọn ngân hàng nước ngoài phù hợp vì Agribank có quan hệ đại lý với hơn 1000 ngân hàng trên toàn cầu.
–    Agribank đáp ứng kịp thời nhu cầu ngoại tệ phục vụ nhu cầu thanh toán của quý khách hàng. Quý khách hàng có thể chuyển bằng nhiều loại ngoại tệ tới nhiều quốc gia khác nhau.
–    Chi phí dịch vụ thấp.
–    Sử dụng phương thức chuyển tiền khách hàng tận dụng được nguồn vốn của bên nước ngoài trong trường hợp thanh toán trả sau.

–    Sử dụng phương thức chuyển tiền khách hàng có thể thỏa thuận được giá cả hàng hóa dịch vụ thấp hơn so với hình thức thanh toán khác. 

Thủ tục
–    Giấy yêu cầu chuyển tiền của người hưởng và ký vào lệnh chuyển tiền gốc theo mẫu in sẵn của Agribank.

–    Bộ chứng từ xuất trình theo yêu cầu của chế độ quản lý ngoại hối và thể lệ thanh toán không dùng tiền mặt hiện hành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Biểu phí

Áp dụng theo biểu phí hiện hành của Agribank. 

Kênh phân phối

Quý khách hàng trực tiếp sử dụng dịch vụ tại mọi chi nhánh/phòng giao dịch của Agribank.  

Công nghệ

Agribank sử dụng hệ thống xử lý và hạch toán tự động.

Mọi chi tiết Quý Khách hàng vui lòng liên hệ:

Agribank Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh

 Điện thoại: (028) 38222752 / 38295734

Website: www.agribankhcm.com.vn

Chia sẻ bài viết: