Khách hàng doanh nghiệp

Tiền gửi doanh nghiệp

Đầu tư tự động – Lợi ích tự động

Nhằm mục đích đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ và không ngừng đem tiện ích đến với khách hàng, mới đây, Agribank đã phát triển và triển khai sản phẩm mới “Đầu tư tự động – Lợi ích tự động”.

 Với sản phẩm mới “Đầu tư tự động – Lợi ích tự động”, khách hàng tiết kiệm được thời gian giao dịch, sử dụng có hiệu quả Tiền gửi thanh toán tại Ngân hàng nhưng vẫn đảm bảo tính linh hoạt vốn Tiền gửi thanh toán. Sản phẩm được dành cho các tổ chức kinh tế, có tài khoản tiền gửi thanh toán tại Agribank và đăng ký mở, sử dụng tài khoản Đầu tư tự động – Lợi ích tự động tại Agribank.

Để sử dụng sản phẩm “Đầu tư tự động – Lợi ích tự động”, khách hàng sẽ đăng ký số dư sàn trên tài khoản thanh toán, khi số dư trên tài khoản thanh toán của khách hàng vượt số dư sàn, Agribank sẽ tự động chuyển phần tiền vượt sang tài khoản Đầu tư tự động. Tiền từ tài khoản Đầu tư tự động sẽ được áp dụng mức lãi suất bậc thang lũy tiến, mức lãi suất cao hơn nhiều so với mức lãi suất áp dụng đối với tài khoản thanh toán thông thường. Hơn nữa, tiền lãi sẽ được tính nhập vào gốc tài khoản Đầu tư tự động vào ngày làm việc cuối cùng trong tháng.

Với sản phẩm “Đầu tư tự động – Lợi ích tự động”, Agribank tiếp tục khẳng định đem đến cho khách hàng thêm nhiều sản phẩm dịch vụ tiện ích, linh hoạt và sinh lời hiệu quả nhất. Chi tiết về sản phẩm, quý khách có thể liên hệ với 2.300 chi nhánh và phòng giao dịch của Agribank trên toàn quốc.

Mọi chi tiết Quý Khách hàng vui lòng liên hệ:

Agribank Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh

 Điện thoại: (028) 38222752 / 38295734

Website: www.agribankhcm.com.vn

Chia sẻ bài viết: