Khách hàng doanh nghiệp

Tiền gửi doanh nghiệp

Đầu tư linh hoạt

Là sản phẩm tiền gửi có kỳ hạn, theo đó trong thời gian gửi, khách hàng có thể rút từng phần hoặc toàn bộ số tiền gốc và hưởng lãi suất không kỳ hạn đối với số tiền rút và thời gian thực gửi. Số tiền gốc còn duy trì theo kỳ hạn đã đăng ký tiếp tục hưởng lãi theo lãi suất đã cam kết khi khách hàng gửi tiền.

Tiện ích
–    Được sử dụng vốn linh hoạt, rút gốc linh hoạt từng phần hoặc toàn bộ trước hạn, không giới hạn số lần rút, số tiền rút. Bảo toàn lãi suất cho số dư còn lại duy trì theo kỳ hạn đã đăng ký;
–    Thời gian giao dịch nhanh chóng, chính xác. 
–    Thủ tục đơn giản, nhanh chóng, thuận tiện.
–    Thông tin tài khoản thông qua các kênh: trực tiếp tại quầy, Mobile banking. 
–    Bảo mật thông tin tài khoản và khách hàng;
Đặc điểm
–    Kỳ hạn: Có kỳ hạn (từ 01 đến 12 tháng).
–    Đồng tiền: VND.
–    Số tiền gửi tối thiểu: 50.000.000 VND.
–    Gửi tiền: Khách hàng gửi tiền một lần vào tài khoản tại quầy giao dịch;
–    Rút tiền: khách hàng thực hiện rút tiền từng phần hoặc toàn bộ tài khoản tại quầy giao dịch tại chi nhánh nơi khách hàng mở tài khoản.
–    Lãi suất: cố định theo biểu lãi suất của Agribank;
–    Trả lãi: Agribank tính và trả lãi khi khách hàng đến rút gốc.
–    Trường hợp đến hạn KH chưa rút vốn, Agribank trả lãi theo lãi suất không kỳ hạn cho số dư tiền gửi trong thời gian quá hạn (từ ngày đến hạn đến ngày khách hàng tất toán tài khoản).
–    Phí: theo biểu phí hiện hành của Agribank.
Thủ tục đăng ký
Khách hàng đăng ký trực tiếp tại Chi nhánh/ Phòng giao dịch Agribank và làm các thủ tục theo quy định của Agribank.

Mọi chi tiết Quý Khách hàng vui lòng liên hệ:

Agribank Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh

 Điện thoại: (028) 38222752 / 38295734

Website: www.agribankhcm.com.vn

Chia sẻ bài viết: