Khách hàng doanh nghiệp

Tín dụng doanh nghiệp

Cho vay từng lần

Sản phẩm tín dụng của Agribank đối với quý khách hàng doanh nghiệp/ hợp tác xã cần vốn cho chi phí sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nhằm bù đắp thiếu hụt tài chính.

Đặc tính của sản phẩm

–    Loại tiền vay: VND.

–    Thời gian cho vay: ngắn hạn, trung, dài hạn. 

–    Mức cho vay: thỏa thuận, khách hàng có vốn tự có tham gia tối thiểu 10% tổng nhu cầu vốn.

–    Giải ngân: một lần hoặc nhiều lần. 

–    Trả nợ gốc và lãi vốn vay: Trả nợ gốc một lần hoặc nhiều lần, trả nợ lãi hàng tháng hoặc định kỳ theo thỏa thuận . 

Kênh phân phối

Quý khách hàng có thể lựa chọn kênh phân phối trực tiếp hoặc dịch vụ ngân hàng trực tuyến (E-banking) của Agribank.  

Công nghệ

Agribank sử dụng hệ thống IPCAS tự động theo dõi thông tin khách hàng và tài khoản, tính lãi định kỳ và theo dõi biến động, đảm bảo độ chính xác và an toàn cao nhất.

Mọi chi tiết Quý Khách hàng vui lòng liên hệ:

Agribank Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh

 Điện thoại: (028) 38222752 / 38295734

Website: www.agribankhcm.com.vn

Chia sẻ bài viết: