Khách hàng doanh nghiệp

Tín dụng doanh nghiệp

Cho vay theo dự án đầu tư

Đối với quý khách hàng là doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn phục vụ chi phí đầu tư tài sản cố định như máy móc, thiết bị, nhà xưởng phục vụ sản xuất kinh doanh, dịch vụ để thực hiện dự án, Agribank xin giới thiệu sản phẩm tín dụng “cho vay đầu tư vốn cố định dự án sản xuất kinh doanh”.

–    Loại tiền vay: VND, ngoại tệ
–    Thời gian cho vay: trung hạn, dài hạn.
–    Mức cho vay: thỏa thuận, khách hàng có vốn tự có tham gia tối thiểu 15% tổng nhu cầu vốn
–    Lãi suất: cố định hoặc thả nổi.
–    Bảo đảm tiền vay: có/không có đảm bảo bằng tài sản hoặc bảo lãnh của bên thứ ba.
–    Giải ngân: một lần hoặc nhiều lần.
–    Trả nợ gốc và lãi vốn vay: Trả nợ gốc một lần hoặc nhiều lần, trả nợ lãi hàng tháng hoặc định kỳ theo thỏa thuận . 

Kênh phân phối
Quý khách hàng có thể lựa chọn kênh phân phối trực tiếp, tổ vay vốn, qua doanh nghiệp, qua tổ chức tín dụng hoặc dịch vụ ngân hàng trực tuyến (E-banking) của Agribank.

  

Công nghệ

Agribank sử dụng hệ thống IPCAS tự động theo dõi thông tin khách hàng và tài khoản, tính lãi định kỳ và theo dõi biến động, đảm bảo độ chính xác và an toàn cao nhất.

Mọi chi tiết Quý Khách hàng vui lòng liên hệ:

Agribank Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh

 Điện thoại: (028) 38222752 / 38295734

Website: www.agribankhcm.com.vn

Chia sẻ bài viết: