Tin tức

Agribank TP.HCM phối hợp với Kho bạc Quận 1 thu ngân sách

- 19/06/2018

Kho bạc Nhà nước Quận 1 và Agribank TP.HCM cùng phát triển các dịch vụ thu nộp NSNN hiện đại, từng bước thực hiện chủ trương của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực công.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) chi nhánh TP.HCM mới đây đã ký thỏa thuận phối hợp thu ngân sách nhà nước với Kho bạc Nhà nước Quận 1.

Agribank TP.HCM

Cũng trong dịp này các chi nhánh Agribank khác cũng ký thỏa thuận với các kho bạc đóng trên địa bàn về phối hợp thu ngân sách.

Theo thỏa thuận phối hợp thu ngân sách giữa Kho bạc Nhà nước Quận 1 và Agribank TP.HCM, hai bên cùng kết nối, trao đổi thông tin dữ liệu, thúc đẩy, phát triển các dịch vụ thu nộp ngân sách nhà nước hiện đại, từng bước thực hiện chủ trương của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực công.

Kho bạc Nhà nước Quận 1 ủy nhiệm cho Agribank chi nhánh TP.HCM thực hiện thu ngân sách nhà nước bằng tiền mặt, chuyển khoản các khoản thu tại TP.HCM, bao gồm thuế, phí, lệ phí và các khoản nộp khác thuộc ngân sách nhà nước.

Việc phối hợp với Kho bạc Nhà nước Quận 1 mở tài khoản chuyên thu, ngoài việc thu hút nguồn vốn còn giúp cho các chi nhánh Agribank, đặc biệt là Agribank TP.HCM, có thêm cơ hội tiếp cận cung cấp các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng cho các tổ chức, cá nhân đến nộp ngân sách.

Nguyễn Tuấn

Chia sẻ bài viết: