Tin tức

Agribank chi nhánh Trung tâm Sài Gòn thông báo bán đấu giá TSBĐ (đấu giá: 09h00 ngày 04/5/2018)

- 28/04/2018

1.    Mô tả về tài sản: 
Tài sản bán đấu giá là nhà và đất tại số 76/1 Tôn Thất Đạm, phường Bến Nghé, quận I, thành phố Hồ Chí Minh.

–    Thửa đất số: BK 388, tờ bản đồ số: 03 khu C.
–    Diện tích:  43,98 m2 
–    Tổng diện tích sử dụng: 139,2 m2.
–    Số tầng: 3 + sân thượng
–    Giấy tờ về tài sản: Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất hồ sơ gốc số 968/2001 do UBND thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 19/01/2001, cập nhật đăng bộ ngày 10/04/2008.
–    Nguồn gốc tài sản: tài sản được quyền bán đấu giá để thu hồi nợ theo quy định pháp luật của Agribank Việt Nam – Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn.
Giá khởi điểm:13.250.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười ba tỷ, hai trăm năm mươi triệu đồng). 
Tiền đặt trước: 1.325.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, ba trăm hai mươi lăm triệu đồng).
Bước giá: 10.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười triệu đồng).
2. Kế hoạch tổ chức bán đấu giá:
– Thời gian tham khảo và mua hồ sơ đấu giá: Từ ngày 23/04/2018 đến 16h00 ngày 02/05/2018 tại trụ sở Công ty CP bán đấu giá Lạc Việt Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh – Tầng 1, số 45AB Pasteur, phường Nguyễn Thái Bình, quận I, thành phố Hồ Chí Minh (trong giờ hành chính). Không hoàn lại tiền mua hồ sơ trong bất kỳ trường hợp nào.
 – Thời gian trưng bày và xem tài sản: Từ ngày 23/04/2018 đến 16h00 02/05/2018 tại địa điểm sau: số 76/1 Tôn Thất Đạm, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
– Thời gian thu hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 23/04/2018 đến 16h00 ngày 02/05/2018 tại trụ sở Công ty CP bán đấu giá Lạc Việt Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh – Tầng 1, số 45AB Pasteur, phường Nguyễn Thái Bình, quận I, thành phố Hồ Chí Minh (trong giờ hành chính).
– Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 27/04/2018 đến 16h00 ngày 02/05/2018.
– Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức bán đấu giá: 09h00 phút ngày 04/5/2018  tại Tầng 1, số 45AB Pasteur, phường Nguyễn Thái Bình, quận I, thành phố Hồ Chí Minh.
Khách hàng có nhu cầu liên hệ: 
–    Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn. Đầu mối liên hệ: Nguyễn Thị Kiều Oanh – Phòng Tín dụng, Điện thoại di động: 0907.110.185. Điện thoại cố định: 028.38231880-427.
–    Công ty CP bán đấu giá Lạc Việt Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh – Tầng 1, số 45AB Pasteur, phường Nguyễn Thái Bình, quận I, thành phố Hồ Chí Minh.

Chia sẻ bài viết: