hoạt động chi nhánh

Xem thêm

Tin nội bộ

Xem thêm

Tỉ giá hối đoái

Xem chi tiết
Tên Mua Chuyển khoản Bán
USD 22,345,234 22,700,000 23,475,934
EUR 23,434,423 23,434,556 34,556,234
GBP 34,523,543 23,435,231 34,523,312
CHF 23,435,433 34,432,423 34,423,453
*Cập nhật ngày 21/06/2018 Áp dụng tại chi nhánh SGD Agribank Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

Lãi suất tiền gửi

Xem chi tiết
Kì hạn/Terms VND USD EURO
KKH 0.8% năm 0.4% năm 0.5% năm
1 tháng 0.8% năm 0.8% năm 0.8% năm
2 tháng 0.5% năm 1.8% năm 0.8% năm
3 tháng 4.8% năm 0.8% năm 0.4% năm
4 tháng 0.8% năm 0.8% năm 0.8% năm
5 tháng 0.8% năm 0.8% năm 0.8% năm
*Lưu ý: Lãi suất niêm yết như trên có thể thay đổi mà không phải báo trước

Liên kết website

Hotline: 0906662140 (Agribank HCM) 1900558818 (Agribank VN)